محصولات

PVC یکی از کاربردی ترین مواد در عصر حاضر می باشد که می توان با تغییر در افزودنی های آن نظیر استابلایزر، لوبریکانت، پلاستیسایزر و فیلر آمیزه هایی سخت، نرم، مقاوم در برابر گرما و سرما، ضربه و خش، جریان الکتریکی ، رطوبت و آتش گیری به وجود آورد و هم چنین می توان آن را در رنگ ها و اشکال گوناگون تولید نمود.شرکت فرید گرانول قادر است آمیزه های متنوع از pvc در انواع ذیل را ارایه دهد :

 

سیم و کابل:

 

Type

مشخصات و نوع مصرف

تولید فرایند

رنگ

Masvinil-B-10

B-11

B-12

B-13

B-14

B-15

B-16

B-17

B-18

روکش کابل

عایق کابل

روکش سیم

روکش سیم

فیلر

درجه سانتی گراد 105 روکش کابل

درجه سانتی گراد 105 عایق کابل

روکش سم شفاف – سیم لوستر

دو شاخه های تزریق

Extrusion

Extrusion

Extrusion

Extrusion

Extrusion

Extrusion

Extrusion

Extrusion

Injection

Moulding

 

رنگهای گوناگون

رنگهای گوناگون

رنگهای گوناگون

رنگهای گوناگون

رنگهای گوناگون

رنگهای گوناگون

رنگهای گوناگون

رنگهای شفاف و کریستالی

رنگهای گوناگون

 

کفش:

 

Type

مشخصات و نوع مصرف

تولید فرایند

رنگ

Masvinil-A-10

A-11

A-12

A-13

A-14

کفش و چکمه دارای انعطاف بالا

کفش

کفش – زیره سبک

کفش کاربردهای عمومی – دمپائی

کفش کاربردهای عمومی - دمپائی

Injection moulding

Injection moulding

Injection moulding

Injection moulding

Injection moulding

رنگهای گوناگون

رنگهای گوناگون

رنگهای گوناگون

رنگهای گوناگون

 

شلنگ:

 

Type

مشخصات و نوع مصرف

تولید فرایند

رنگ

Masvinil-C-10

C-11

C-12

C-13

شلنگ های آبیاری- خانگی

شلنگ های خانگی انعطاف پذیر

شلنگ های خانگی انعطاف پذیر

شلنگ های ضد بنزین

Extrusion

Extrusion

Extrusion

Extrusion

رنگهای گوناگون

رنگهای گوناگون

رنگهای گوناگون

رنگهای گوناگون

 

 

کسکتها:

 

Type

مشخصات و نوع مصرف

تولید فرایند

رنگ

Masvinil-E-10

 

E-11

 

E-12

نوار آب بندی دوردرب  یخچال و فریزرHardness shore A65

نوار آب بندی دور درب یخچال و فریزر  Hadness shore A72

نوار آب بندب دور درب یخچال و فریزر   Hardnes shore A80

Extrusion

Extrusion

Extrusion

 

رنگ های گوناگون

رنگ های گوناگون

رنگ های گوناگون

 

 

تریمو پلاستها:

 

Type

مشخصات و نوع مصرف

تولید فرایند

رنگ

Masvinil - H -10 H-12

عایق ابزار آلات – شفاف

عایق ابزار آلات معمولی

Injection moulding

Injection moulding

رنگهای گوناگون

رنگهای گوناگون

Masvinil - k -10

واتر استاپ- عایق

Extrusion

رنگهای گوناگون

 

Masvinil - L – 10

L-11

 

مصارف عمومی و بهداشتی

مصارف عمومی بهداشتی – نرم

Injection moulding & Extrusion

Injection moulding & Extrusion

رنگهای گوناگون

رنگهای گوناگون

 

 

Masvinil - N -10

 

 

N-11

 

 

N-12

 

 

N-13

ترمو پلاستیک الاستومر گرید

پزشکی

ترمو پلاستیک الا ستومر گرید

مصرف عمومی

ترمو پلاستیک الا ستومر گرید

کفش – عمومی

ترمو پلاستیک الاستومر گرید

عمومی - شلنگی

Injection moulding & Extrusion

Injection moulding & Extrusion

Injection moulding  Extrusion

 

 

 

رنگهای گوناگون

رنگهای گوناگون

رنگهای گوناگون

رنگهای گوناگون

پزشکی:

 

Type

مشخصات و نوع مصرف

تولید فرایند

رنگ

پ

Masvinil-M-10

M-11

 

M-12

 

M-13

M-14

M-15

M-16

 

M-17

 

M-18

 

لوله های ست سرم(پزشکی)

ساکشن(پزشکی)

ساکشن(دندانپزشکی)

مصارف نرم پزشکی

مصارف نرم پزشکی

مصارف خیلی نرم پزشکی

مصارف خیلی نرم پزشکی

مصارف پزشکی سخت(مخزن)

میکروست

مخصوص گسکت سرنگ

Extrusion

Extrusion

Extrusion

Extrusion

Injection

Moulding

Extrusion

Injection

Moulding

Injection

Moulding

Injection

Moulding

 

رنگ های شفاف و کریستالی

رنگ های شفاف و کریستالی

رنگ های شفاف و کریستالی

رنگ های شفاف و کریستالی

رنگ های شفاف و کریستالی

رنگ های شفاف و کریستالی

رنگ های شفاف و کریستالی

رنگ های شفاف و کریستالی

مشکی