:: بازرگانی

بخش بازرگانی شرکت در طی دو سال گذشته در زمینه صادرات محصولات خود و نیز سایر محصولات دیگر به کشورهای مختلف به خصوص کشورهای همسایه و جمهوری های تازه  استقلال یافته  فعالیت چشمگیری داشته است و از صادرکنندگان ممتاز  شناخته  می شود .

این بخش آمادگی واردات و صادرات انواع کالاهای ممکن برای سایر همکاران و کاربران محترم را داشته و همکاران محترم می توانند جهت مشاوره در بخش بازرگانی ، درخواست ورود و صدور کالا به خارج از کشور ،کلیه فعالیتهای گمرکی و ترخیص کالا و سایر موارد مرتبط  با این شرکت تماس بگیرند .